Hướng dẫn đăng tin và gian hàng

  1. Quy trình dành cho người bán hàng

a.    Quy định về bài viết/ thông tin trên Sàn:

Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.

Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản ( MS Word, OpenOffice) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 10.

Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg,bmp, gif hoặc có thể chụp trực tiếp liên quan đến dịch vụ cung cấp.

  1. Đăng ký tài khoản và tạo gian hàng

Để đăng ký bán hàng trên Cohoitot.vn cần tạo tài khoản đăng tin hoặc đăng ký tạo gian hàng với Ban quản trị của Cohoitot.vn. Quy trình tạo gian hàng được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: vào website Cohoitot.vn chọn mục “ Đăng ký” nằm trên trang website và nhập thông tin theo mẫu;

Bước 2: Sau khi hoàn tất thông tin nhấp nút “Đăng ký” để gửi yêu cầu mở tài khoản đến ban quản trị của Cohoitot.vn;

Bước 3: Sau khi có tài khoản thành viên tiến hành đăng nhập vào tài khoản quản trị của mình, nếu muốn tạo gian hàng riêng để đăng bán nhiều sản phẩm/ dịch vụ của mình chọn “ Tạo Gian Hàng” và điền thông tin theo mẫu

Ban quản trị xét duyệt yêu mở gian hàng, Ban quản trị Cohoitot.vn kích hoạt tài khoản và người bán có thể bắt đầu đăng sản phẩm/ dịch vụ bán trên Cohoitot.vn.

  1. Đưa sản phẩm lên webiste:

Để đưa sản phẩm cần bán lên Sàn Cohoitot.vn, người bán có các cách như sau:

  • Cách 1: Đăng tin rao vặt

Bước 1: Đăng nhập tài khoản và chọn mục “ Đăng tin mới"

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm/ dịch vụ cần đăng bán theo mẫu rồi chọn “ Đăng tin"

  • Cách 2: Tạo gian hàng riêng và địền thông tin sản phẩm/ dịch vụ lên gian hàng của mình.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản thành viên, chọn mục gian hàng mà mình đã đăng ký rồi chọn

Thêm sản phẩm”;

Bước 2: Điền thông tin sản phẩm theo mẫu mặc định chụng. Ở mục Chức năng, chọn “ DANH MỤC SẢN PHẨM” để vào trình đăng sản phẩm và chọn “ DANH MỤC PHÙ HỢP” để đăng sản phẩm vào gian hàng của mình;

Bước 3: Sau khi điền thông tin mô tả chi tiết sản phẩm theo mẫu (giá cả, xuất xứ, chất liệu,…) xong chọn “ Đăng sản phẩm” để gửi thông tin đến ban quản trị chờ xét duyệt để được hiển thị thông tin lên gian hàng của mình;

Sau đó, bộ phận duyệt tin của Sàn giao dịch Cohoitot.vn sẽ duyệt tin đăng của bạn và cho hiển thị lên Sàn giao dịch TMĐT Cohoitot.vn .

Nếu nội dung đăng hợp lệ (không vi phạm các quy định của duyệt tin của sàn giao dịch Cohoitot.vn), tin đăng sẽ được kích hoạt đồng thời ban quản trị sẽ thông báo đến người đăng tin bằng email việc tin đăng được kích hoạt.

d. Quản lý tài khoản và thông tin gian hàng

Người bán được cấp quyền tài khoản để quản lý tin đăng và gian hàng của mình. Thành viên người bán sau khi đăng nhập có thể xem lại các tin đã đăng cũng như chỉnh sửa thông tin sản phẩm/ dịch vụ trong gian hàng của mình.

  • Chọn mục “ Tin đã đăng ” để quản lý những tin đăng rao vặt;
  • Chọn mục “ sản phẩm đã đăng” trong gian hàng để xem và chỉnh sửa thông tin nếu cần;
Đăng tin